Zapisy internetowe na XXXIV Obóz w Białym Dunajcu
obóz w Białym Dunajcu dobiegł końca